/Szkoła średnia/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia

Zadanie nr 8143729

Kąt α jest ostry i spełnia warunek ---cosα---- 1 2sin α+ 3cosα = 4 . Oblicz tangens kąta α .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy daną równość

 co sα 1 ----------------= -- / ⋅4(2sin α+ 3co sα) 2 sin α + 3co sα 4 4co sα = 2 sinα + 3 cosα cos α = 2 sin α / : 2 cosα 1-= sinα- = tgα . 2 cosα

 
Odpowiedź: tg α = 1 2

Wersja PDF
spinner