/Szkoła średnia/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia

Zadanie nr 9253637

Oblicz wartość wyrażenia 7sinα+-4cosα cosα jeżeli α jest takim kątem ostrym, że tg α = 1 7 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane wyrażenie możemy zapisać w postaci

7sinα + 4cos α 7sinα 4co sα ----------------= ------+ -------= 7tg α+ 4 = 119 + 4 = 123. cosα cos α cosα

 
Odpowiedź: 123

Wersja PDF
spinner