/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 1971391

Dane są punkty o współrzędnych A = (− 2,5) oraz B = (4,− 1) . Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa
A) 12 B) 6 C)  √ -- 6 2 D) 2√ 6-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnica okręgu wpisanego w kwadrat jest równa długości boku tego kwadratu.


PIC


Jest więc ona równa

 ∘ --------------------- √ -------- √ -- AB = (4+ 2)2 + (− 1 − 5)2 = 36+ 36 = 6 2.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner