/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 2599629

Dane są punkty o współrzędnych A = (− 3,4) oraz B = (3,− 2) . Średnica okręgu opisanego na kwadracie o boku AB jest równa
A) 12 B) 6 C)  √ -- 6 2 D) 2√ 6-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Średnica okręgu opisanego na kwadracie jest równa długości przekątnej tego kwadratu.


PIC


Bok kwadratu ma długość

 ∘ --------------------- √ -------- √ -- AB = (3+ 3)2 + (− 2 − 4)2 = 36+ 36 = 6 2,

więc jego przekątna ma długość

 √ -- √ --√ -- AC = AB 2 = 6 2⋅ 2 = 12.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner