/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 4141932

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) dany jest kwadrat ABCD . Wierzchołki A = (− 2,1) i C = (4,5) są końcami przekątnej tego kwadratu. Długość przekątnej kwadratu ABCD jest równa
A) 10 B) 2 √ 13- C)  √ --- 2 1 0 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy kwadrat.


PIC


Obliczamy długość przekątnej AC .

 ∘ ------------------- √ -------- √ --- √ --- AC = (4 + 2)2 + (5 − 1)2 = 3 6+ 1 6 = 52 = 2 13.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner