/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 4899751

Punkty A = (− 4,4) i B = (4,0) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD . Przekątna tego kwadratu ma długość
A)  √ --- 4 10 B)  √ -- 4 2 C) 4√ 5- D) 4√ 7-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy kwadrat


PIC


Obliczamy długość boku kwadratu

 ∘ ----------------------- ∘ ------- √ --- √ -- a = AB = (4 − (− 4))2 + (0− 4)2 = 82 + 42 = 80 = 4 5.

Przekątna kwadratu ma więc długość

 √ -- √ --- a 2 = 4 10.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner