/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 7000492

Przeciwległe wierzchołki kwadratu PQRS mają współrzędne P(− 3,7) oraz R (− 1,7) . Wobec tego obwód kwadratu wynosi
A)  √ -- 4 2 B)  √ -- 8 2 C) 8 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mając dane współrzędne przeciwległych wierzchołków kwadratu możemy obliczyć długość jego przekątnej.

 √ -- ∘ ------------------------- √ -- √ -- a 2 = (− 3− (− 1))2 + (7 − 7)2 = 4 = 2 / : 2 √ -- a = √2--= 2. 2

Obliczamy obwód

 √ -- 4a = 4 2 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner