/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 9301616

Punkty A = (− 3,1) i B = (2,3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy
A)  √ -- 4 5 B)  √ --- 4 17 C) 4√ 2-1 D) 4√ 2-9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mając podane dwa kolejne wierzchołki kwadratu możemy obliczyć długość jego boku

 ∘ ----------------------- √ ------- √ --- a = |AB | = (2 − (− 3))2 + (3− 1)2 = 25 + 4 = 2 9.

Obwód jest cztery razy większy, czyli jest równy  √ --- 4 2 9 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner