/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Kwadrat

Zadanie nr 9570612

Punkty A = (3,1) i B = (2,− 3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy
A)  √ -- 4 5 B)  √ --- 4 17 C) 4√ 2-1 D) 4√ 2-9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mając podane dwa kolejne wierzchołki kwadratu możemy obliczyć długość jego boku

 ∘ --------------------- √ ------- √ --- a = |AB | = (2 − 3)2 + (− 3− 1)2 = 1 + 16 = 1 7.

Obwód jest cztery razy większy, czyli jest równy  √ --- 4 1 7 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner