/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Wyższego stopnia

Zadanie nr 4342218

Liczba ujemnych pierwiastków równania  2 (x − 5)(3x+ 2)(2x + 1)(x − 25 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwiastkami danego równania są liczby

 2 1 5,− -,− -,5,− 5 3 2

(dla takich liczb zerują się kolejne nawiasy). Widać, że są 3 pierwiastki ujemne.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner