/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Wyższego stopnia

Zadanie nr 7439555

Liczba ujemnych pierwiastków równania  2 (2x − 1)(5x − 2)(x + 1)(x − 16 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  2 x − 16 = (x − 4)(x + 4 ) , pierwiastkami danego równania są liczby

1, 2,− 1,4,− 4 2 5

(dla takich liczb zerują się kolejne nawiasy). Widać, że są 2 pierwiastki ujemne.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner