/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wielomianowe/Wyższego stopnia

Zadanie nr 9723148

Funkcja  3 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwiastkami danego równania są liczby

 √3-- 0 , − 5, 2, − 1

(dla takich liczb zerują się kolejne nawiasy).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner