/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Z literką

Zadanie nr 8377327

Dla każdej liczby x , spełniającej warunek x > 0 , wyrażenie |x+-4|−x+-4 x jest równe
A) 2 B) x8 C) − 8x D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli x > 0 , to liczba x + 4 jest dodatnia i mamy

|x + 4| − x + 4 x+ 4− x+ 4 8 --------------- = --------------= -. x x x

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner