/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wartość bezwzględna/Z literką

Zadanie nr 9450409

Odległość liczby x od liczby -8 na osi liczbowej jest równa
A) |x − 8| B) |x+ 8| C) |8x| D) |x |+ 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że odległość między dwoma liczbami x,y liczymy ze wzoru |x − y| . Zatem odległość jest równa

|x − (− 8)| = |x + 8|.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner