/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Dowolny

Zadanie nr 5037695

Który z czworokątów ma zawsze więcej niż dwie osie symetrii?
A) deltoid B) prostokąt C) kwadrat D) romb

Wersja PDF

Rozwiązanie

Osiami symetrii deltoidu i rombu są ich przekątne. Prostokąt ma dwie osie symetrii: symetralne jego boków. Natomiast kwadrat ma cztery osie symetrii: symetralne boków i przekątne.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner