/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb

Zadanie nr 2672113

Pole rombu jest równe 32, a kąt ostry ma miarę  ∘ 30 . Wysokość rombu jest równa
A) 3 B)  √ -- 4 3 C)  √ -- 3 4 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Ze wzoru na pole rombu z sinusem mamy

 2 ∘ P = a ⋅sin30 2 1 32 = a ⋅ -- ⇒ a = 8. 2

Pole powierzchni możemy również policzyć ze wzoru z wysokością

P = ah 32 = 8h ⇒ h = 4.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner