/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb

Zadanie nr 4888496

Pole rombu jest równe 50, a kąt ostry ma miarę  ∘ 30 . Wysokość rombu jest równa
A)  √ -- 10 3 B) 5 C) 10 D)  √ -- 5 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Ze wzoru na pole rombu z sinusem mamy

 2 ∘ P = a ⋅sin 30 2 1 50 = a ⋅-- ⇒ a = 10. 2

Pole powierzchni możemy również policzyć ze wzoru z wysokością

P = ah 50 = 10h ⇒ h = 5.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner