/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Trapez

Zadanie nr 6704638

Punkt A = (2,− 4) jest wierzchołkiem trapezu ABCD . Prosta o równaniu y = 4x+ 7 zawiera podstawę CD . Podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 4x − 10 B) y = 5x − 6 C)  1 7 y = − 4x− 2 D) y = 4x − 1 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy naturalnie od szkicowego rysunku.


PIC


Z obrazka widać, że musimy znaleźć równanie prostej równoległej do CD i przechodzącej przez punkt A . Z podanych prostych tylko równania z podpunktów A i D mają ten sam współczynnik kierunkowy co dana prosta (czyli są równoległe do danej prostej). Jednak tylko prosta z podpunktu D przechodzi przez punkt (2,− 4) (co sprawdzamy podstawiając współrzędne do równania).  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner