/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Dowolny

Zadanie nr 7084802

Graniastosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa
A) 14 B) 21 C) 28 D) 26

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczba wierzchołków w graniastosłupie jest dwa razy większa niż liczba wierzchołków w podstawie. Zatem podstawę stanowi siedmiokąt, czyli wszystkich krawędzi jest 7 ⋅3 = 21 (7 na dole, 7 u góry i 7 krawędzi bocznych).  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner