/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Dowolny

Zadanie nr 9399121

Liczba krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby jego ścian. Ile wierzchołków ma ten graniastosłup?
A) 6 B) 18 C) 24 D) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w podstawie graniastosłupa jest n –kąt to graniastosłup ma 3n krawędzi i n + 2 ścian.


PIC


Mamy więc równanie

3n = n+ 2+ 10 2n = 12 n = 6 .

To oznacza, że graniastosłup ma 2n = 12 wierzchołków.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner