/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Kula i sfera

Zadanie nr 6407174

Stosunek pól powierzchni dwóch kul jest równy 1:4. Wobec tego stosunek objętości tych kul jest równy
A) 1:2 B) 1:8 C) 1:4 D) 1:16

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ze wzoru na pole powierzchni kuli mamy

 2 ( ) 2 1-= 4πr-1= r1 ⇒ r1-= 1. 4 4πr 22 r2 r2 2

Zatem stosunek ich objętości jest równy

 ( ) 43πr 31 r1 3 1 4---3 = r- = 8-. 3πr 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner