/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Kula i sfera

Zadanie nr 6565721

Jeśli promień kuli zmniejszymy o 50%, to pole powierzchni kuli zmaleje o:
A) 30% B) 60% C) 75% D) ponad 90%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez r promień kuli to jej pole powierzchni jest równe

P = πr2

Po zmianie promień ma długość r ⋅50% = 0,5r , a pole powierzchni jest równe

π(0,5r)2 = 0,25πr 2 = πr2 − 0,75πr 2 = P − P ⋅ 75% .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner