/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Kostki

Zadanie nr 1273187

Prawdopodobieństwo zdarzenia, że w rzucie dwiema symetrycznymi kostkami do gry otrzymamy iloczyn oczek równy 6, wynosi
A) 14 B) 19 C) 112 D) -1 18

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyniki rzutów będziemy zapisywać jako pary (k,n) , gdzie k jest wynikiem na pierwszej kostce, a n wynikiem na drugiej. Najpierw obliczamy ile jest zdarzeń elementarnych

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające

(1,6),(2,3),(3,2),(6,1 ).

Zatem prawdopodobieństwo wynosi

-4- 1- 36 = 9.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner