/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Kostki

Zadanie nr 3940671

Rzucamy dwiema kostkami do gry. Jeśli A oznacza zdarzenie „suma wyrzuconych oczek jest równa 10”, a B oznacza zdarzenie „suma wyrzuconych oczek jest równa 8” to
A) P (A) = P(B ) B) 5P(A ) = 3P (B) C) P (A) > P (B) D) P (B) = 2P (A )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia elementarne przyjmijmy pary wyrzuconych oczek, czyli

|Ω | = 6 ⋅6 = 36 .

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające zdarzeniu A

(4,6),(5,5),(6,4).

Wypiszmy zdarzenia sprzyjające zdarzeniu B

(2,6),(6,2),(3,5),(5,3),(4 ,4 ).

Zatem

P (A ) = -3- i P(B ) = -5-= 5-⋅-3- = 5-P(A ). 36 36 3 3 6 3

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner