/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Zadanie nr 4174446

W pojemniku są wyłącznie kule białe i czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 4 : 5. Z pojemnika losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe
A) 4 9 B) 4 5 C) 1 9 D) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w urnie jest 4n białych kul i 5n czerwonych, to szukane prawdopodobieństwo jest równe

---4n--- = 4. 4n + 5n 9

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner