/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Zadanie nr 4981826

Dane są dwie urny z kulami, w każdej jest 5 kul. W pierwszej urnie są dwie kule białe i 3 kule czarne. W drugiej urnie są 3 kule białe i 2 kule czarne. Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Jeśli wypadnie jedno lub dwa oczka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, natomiast jeśli wypadną co najmniej trzy oczka, to losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe
A) -8 15 B) 3 5 C) -7 15 D) 2 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy urny.


PIC


Prawdopodobieństwa wylosowania czarnej kuli z pierwszej i drugiej urny są odpowiednio równe 35 i 25 . Mamy jednak do czynienia z prawdopodobieństwem warunkowym – najpierw musimy wylosować urnę.

Sposób I

Rysujemy drzewko opisujące możliwe zdarzenia.


PIC

Odczytujemy z drzewka prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej.

1 3 2 2 3 + 4 7 --⋅ -+ --⋅--= ------= --. 3 5 3 5 1 5 15

Sposób II

Niech A oznacza interesujące nas zdarzenie wylosowania kuli czarnej, a B 1,B2 niech będą zdarzeniami wylosowania odpowiednio pierwszej i drugiej urny. Korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite.

P (A ) = P(A |B1) ⋅P(B 1)+ P (A |B 2)⋅P (B2) = 3 1 2 2 3 + 4 7 = --⋅--+ -⋅ --= ------= ---. 5 3 5 3 15 15

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner