/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Zadanie nr 5381996

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie jedna z trzech wylosowanych kul będzie czerwona. Wtedy
A)  1 p = 4 B)  1 p = 2 C) p = 38 D) p = 23

Wersja PDF

Rozwiązanie

Kulę z każdego z pojemników możemy wybrać na dwa sposoby, więc trzy kule możemy wybrać na

2 ⋅2 ⋅2 = 8

sposobów. Zdarzenia sprzyjające są 3:

(c,n,n), (n,c,n), (n,n ,c).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

3. 8

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner