/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Urna

Zadanie nr 7553264

W pojemniku są wyłącznie kule białe, czerwone, niebieskie i żółte. Kul białych jest tyle samo co kul niebieskich, kul czerwonych jest dwa razy więcej niż kul żółtych, a stosunek liczby kul żółtych do liczby kul niebieskich jest równy 4 : 5. Z pojemnika losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli, która nie jest czerwona jest równe
A) 17 22 B) 7 9 C) -4 11 D) 171

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w urnie jest 4n kul żółtych i 5n niebieskich, to kul białych jest 5n i czerwonych jest 8n . Interesujące nas prawdopodobieństwo jst więc równe

--4n-+--5n+--5n----= 14-= -7-. 4n + 5n + 5n + 8n 22 1 1

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner