/Studia/Analiza/Ciągi/Monotoniczność/Z pierwiastkami

Zadanie nr 1167696

Zbadaj monotoniczność ciągu określonego wzorem  √ ------ an = n+ 4 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 √ ---------- √ ------ an+ 1 = n + 1 + 4 > n + 4 = an,

ciąg jest rosnący.  
Odpowiedź: Ciąg rosnący

Wersja PDF
spinner