/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Układy nierówności

Zadanie nr 3646365

Rozwiązaniem układu nierówności { 2x − 4 ≤ 6 −x − 4 < − 2 jest zbiór


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Dany układ nierówności możemy zapisać w postaci

{ 2x ≤ 1 0 ⇐ ⇒ x ≤ 5 − 2 < x

Rozwiązaniem tego układu nierówności jest więc przedział

(− 2,5⟩.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner