/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Działania na zbiorach

Zadanie nr 2037667

Dane są zbiory  ( 4 ) A = − 7,7 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,7) B) {1,2,3,4,5,6} C) (0,6⟩ D) {1,2,3,4,5,6 ,7 }

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wypiszmy kilka pierwszych liczb naturalnych

B = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ...} .

Wybieramy te liczby naturalne które są mniejsze niż 7, a większe niż  4 − 7 . Zatem

A ∩ B = {1 ,2 ,3,4,5,6}.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner