/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Logarytmiczny

Zadanie nr 5372809

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x + 1 i y = log2 x jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy oba wykresy.


PIC


Nawet z bardzo schematycznych wykresów powinno być jasne, że mają one jeden punkt wspólny.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner