/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Różne

Zadanie nr 3509608

Jeśli √ -2---------- x − 6x + 9 = x− 3 , to liczba x może być równa
A) 10 B) 1 C) -4 D) 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy równanie

 ∘ ------------ ∘ --------- x − 3 = x2 − 6x+ 9 = (x − 3)2 = |x− 3|.

Zatem lewa strona (czyli x − 3 ) musi być nieujemna.

x − 3 ≥ 0 ⇒ x ≥ 3.

Teraz widać, że tylko x = 10 może być rozwiązaniem naszego równania.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner