/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Różne

Zadanie nr 6535069

Jeśli √ -2---------- x − 6x + 9 = 3− x , to liczba x może być równa
A) 10 B) 1 C) 4 D) 3,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy równanie

 ∘ ------------ ∘ --------- 3 − x = x2 − 6x+ 9 = (x − 3)2 = |x− 3|.

Zatem lewa strona (czyli 3 − x ) musi być nieujemna.

3 − x ≥ 0 ⇒ x ≤ 3.

Teraz widać, że tylko x = 1 może być rozwiązaniem naszego równania.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner