/Studia/Analiza/Całki nieoznaczone/Z e^x/Bez ułamka

Zadanie nr 9349760

Oblicz całkę ∫ x 5e dx .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  x ′ x (5e ) = 5e mamy

∫ x x 5e dx = 5e + C .

 
Odpowiedź:  x 5e + C

Wersja PDF
spinner