/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt

Zadanie nr 8945431

Pole prostokąta, którego boki mają długości 0,002 mm i 500 km jest równe
A) 1 m 2 B) 10 m 2 C) 0,1 m 2 D) 0,01 m 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy (zamieniamy jednostki na m)

 − 3 2 0,002 mm ⋅ 500 km = 2 ⋅10 mm ⋅5⋅1 0 km = = 2 ⋅10−3 ⋅10− 3 m ⋅5 ⋅102 ⋅ 103 m = 1 m 2.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner