/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Z parametrem

Zadanie nr 1617975

Dany jest ciąg liczbowy (an) , w którym a 1 = x− 1, a2 = 2x+ 1, a 3 = 4x + 1 . Dla jakiej wartości liczbowej x dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?
A) − 2 B) 2 C) 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Środkowy wyraz w ciągu arytmetycznym jest średnią arytmetyczną wyrazów sąsiednich, więc

2(2x+ 1) = (x − 1) + (4x + 1) 4x+ 2 = 5x 2 = x.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner