/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Z parametrem

Zadanie nr 4395224

Liczby  3 3,x ,− 57 tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Liczba x jest równa
A) − 3 B) 3 C) √ --- 3 30 D) √360-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Różnice między kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego są stałe, więc

 3 3 x − 3 = − 57 − x 2x3 = − 5 4 ⇐ ⇒ x3 = − 27 = (− 3)3 ⇐ ⇒ x = − 3.

Sposób II

W ciągu arytmetycznym środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną sąsiednich, więc

 3 3−--57- x = 2 = − 2 7 x = − 3.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner