/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Z parametrem

Zadanie nr 7353198

Ciąg (log 480,k,log4 0,2) jest arytmetyczny. Wobec tego
A) k = 25 B) k = 2 C) k = 1 D) k = 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli ciąg (a,b,c) jest arytmetyczny to

2b = a + c.

W naszej sytuacji otrzymujemy

 2 2k = log 480 + log4 0,2 = log4(80 ⋅0,2) = log 416 = log 44 = 2.

Zatem k = 1 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner