/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Z parametrem

Zadanie nr 8423616

Liczby x− 6, x + 1, 12 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Liczba x jest równa
A) 4 B) 8,5 C) 1 D) 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Środkowy wyraz w ciągu arytmetycznym jest średnią arytmetyczną wyrazów sąsiednich, więc

2(x + 1) = (x− 6)+ 12 2x + 2 = x− 6+ 12 x = 4.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner