/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Dany wzór

Zadanie nr 3964595

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony wzorem  1 an = 1 6− 2 ⋅ n dla każdej liczby całkowitej n ≥ 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) r = − 16 B) r = − 1 2 C)  -1 r = − 32 D)  1 r = 152

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 1 1 a 1 = 16− --= 15-- 2 2 a 2 = 16− 1 = 15

to

r = a − a = 15 − 15 1-= − 1-. 2 1 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner