/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Dany wzór

Zadanie nr 8168518

Iloraz ciągu geometrycznego (an) o wyrazie ogólnym  52n+3- an = 3 jest równy
A) 5− 3 B) 53 C) 25 D) -1 25

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 5 a1 = 5-- 3 57- a2 = 3

to

 a 57- 57 q = -2-= -35-= -5-= 52 = 25. a1 53- 5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner