/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 1275596

Kąt α jest kątem ostrym takim, że  2 tgα = 3 . Zatem
A) sin α = -1 13 i cosα = 1 2 B)  √-- sin α = -13- 2 i  √13 cosα = -3--
C)  √ -- sin α = 3--13 4 i  √ -- cos α = --13 2 D)  -2-- sin α = √13 i  -3-- co sα = √13

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt prostokątny, w którym  2 tg α = 3 .


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość przeciwprostokątnej

 ∘ ------- √ ------ √ --- x = 22 + 32 = 4+ 9 = 13.

Teraz już łatwo obliczyć

sin α = √-2--- 13 3 co sα = √---. 13

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner