/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 6887086

Kąt α jest ostry i  1 tg α = 3 . Wtedy
A)  √-- sin α = -10- 10 B)  √-- sinα = 3-10- 10 C)  1 sin α = 4 D)  √ 2 sin α = -4-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt prostokątny, w którym  1 tg α = 3 .


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość boku c

 ∘ ------- √ ------ √ --- c = 12 + 3 2 = 1+ 9 = 10.

Teraz już łatwo obliczyć

 √ --- sin α = √-1-- = --1-0. 1 0 1 0

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner