/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 7118966

Kąt α jest kątem ostrym i  7 tg α = 8 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) 30∘ < α < 45∘ C) 45∘ < α < 60∘ D) α > 60∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy w tablicach, że  ∘ α ≈ 41 .

Sposób II

Ponieważ funkcja y = tgx jest rosnąca w I ćwiartce oraz

 √ -- 3 7 tg 30∘ = ----< --< 1 = tg 45∘, 3 8

mamy 30∘ < α < 45∘ .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner