/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 7351945

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek  -5-- tg α = √11 . Wówczas
A)  5 cosα = 6 B)  √-- -11- co sα = 6 C)  6 co sα = √11- D)  6 cos α = 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt prostokątny, w którym  --5- tg α = √ 11 .


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość boku

 ∘ -√----------- √ -------- √ --- c = ( 11)2 + 52 = 11 + 25 = 36 = 6.

Teraz już łatwo obliczyć

 --- √ 11 co sα = ----. 6

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner