/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 8197110

Dla kąta ostrego α spełniony jest warunek  √5- tg α = 2 . Wówczas
A) cosα = 2 3 B)  √- co sα = -5- 3 C)  3 co sα = 2 D)  √3- cosα = 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt prostokątny, w którym  5 tg α = 2 .


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość boku c

 ∘ -√--------- √ ------ √ -- c = ( 5)2 + 22 = 5 + 4 = 9 = 3.

Teraz już łatwo obliczyć

 2 cosα = 3-.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner