/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Dany tangens

Zadanie nr 8932441

Kąt α jest kątem ostrym i tg α = 3 . Jaki warunek spełnia kąt α ?
A) α < 30∘ B) α = 30∘ C) α = 6 0∘ D) α > 60∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Sprawdzamy w tablicach, że  ∘ α ≈ 72 .

Sposób II

Ponieważ funkcja y = tgx jest rosnąca w I ćwiartce oraz

tgα = 3 > √ 3-= tg 60∘,

mamy  ∘ α > 60 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner