/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 2670487

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 12% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 48% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,25% B) 2,5% C) 25% D) 60%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez x liczbę wszystkich uczniów klas drugich, a przez y liczbę uczniów klasy IIa. Z podanych informacji o liczbie uczniów klasy IIa uczących się niemieckiego mamy równanie

12% ⋅ x = 48% ⋅y 0,12x = 0,48y / : 0,48 0,25x = y.

Zatem uczniowie klasy IIa stanowią 25% wszystkich uczniów klas drugich.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner