/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 3702262

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?
A) 4050 B) 1782 C) 7425 D) 7128

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez n liczbę osobników na dzień 31 grudnia 2011 roku, to mamy

8 910 = n + 12 0%n = 220 %n = 2,2n / : 2,2 n = 4050 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner